lorneta

       Lorneta służy do obuocznego obserwacji odległych obiektów. Wyróżnia się: 

 

 • lornetę prostą. Rozstaw lunet jest tu pasujący do rozstawu oczu człowieka. 
         obiektyw skupiający      okular rozpraszający
  Ze względu na prostotę konstrukcji używa się jej tylko jako lornety teatralne. 
 • lornetę pryzmatyczną. Rozstaw lunet jest tu większy niż rozstaw oczu człowieka.  
         obiektyw skupiający       okular skupiający
  Jest to najszerzej stosowany typ lornet - od produktów turystycznych po wojskowe. 
 • lornetę peryskopowąSkłada się ona z dwóch peryskopów ustawionych względem siebie w literę V. 
  Te stosuje się do obserwacji obiektów spoza przeszkód terenowych a także jako dalmierze w geodezji. 

        lorneta peryskopowa via optyczne.pl